Σχολή ΠΙΑΝΟΥ

piano2Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική , Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα.

Υποχρεωτικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Αρμονία (3 τάξεις), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Χορωδία (2 έτη), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Μορφολογία, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη), Χορωδία (3 έτη).